Trwa ładowanie...
d2nz87l

ABC DATA S.A. - Zmiany w składzie Zarządu ABC Data S.A. (97/2012)

ABC DATA S.A. - Zmiany w składzie Zarządu ABC Data S.A. (97/2012)

Share
d2nz87l

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 97 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ABC DATA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w składzie Zarządu ABC Data S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki ABC Data S.A. (dalej: "Emitent" lub "Spółka") informuje, iż w dniu 28 listopada 2012 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła decyzję o powołaniu od dnia 1 grudnia 2012 r. Pani Ilony Weiss do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ABC Data S.A. ds. operacyjnych. Życiorys zawodowy Pani Ilony Weiss: Ilona Weiss jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, specjalności Zarządzanie Finansami. Posiada również międzynarodowe kwalifikacje finansowe ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). W 2010 roku została wybrana na Prezydenta ACCA Poland i pełni tą funkcję do dziś. Jest również członkiem Globalnego Forum ds. Sprawozdawczości Finansowej (Corporate Reporting Global Forum), który z ramienia ACCA opiniuje i doradza Międzynarodowej Radzie ds. Sprawozdawczości Finansowej (IASB) i Komisji Europejskiej (EC). Pełni funkcję lidera projektu, będąc jednocześnie współautorem "Dobrych Praktyk Komitetów Audytu w Polsce". W latach 2010 ? 2011 była
Przewodniczącą Kapituły Konkursu Dyrektor Finansowy Roku. Karierę zawodową rozpoczęła w 1992 roku w Banku Handlowym w Warszawie. W latach 1993 ? 1996 pracowała w Telekomunikacji Polskiej S.A. jako ekonomista przy tworzeniu planów rozwojowych i inwestycyjnych tej spółki. W 1996 roku dołączyła do grupy Alcatel, gdzie zajmowała kierownicze stanowiska w dziale finansowym, głównie związane z kontrolingiem finansowym i operacyjnym, budżetowaniem, raportowaniem i analizą biznesową. Po globalnej fuzji Alcatel-Lucent, w 2006 roku objęła stanowisko menedżera finansowego odpowiedzialnego za unifikację zasad sprawozdawczości finansowej połączonych firm w Polsce oraz konsolidację. W latach 2008-2010 była Dyrektorem Finansowym w spółce Sage, gdzie odpowiadała za strategiczne i operacyjne zarządzanie finansami tej grupy w Polsce. W latach 2010 ? 2012 była Wiceprezesem Zarządu ds. Finansowych w spółce Sygnity. Pani Ilona Weiss obecnie pełni również funkcję Partnera ds. Inwestycji w grupie MCI. Pani Ilona Weiss nie wykonuje
innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Ilona Weiss nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2nz87l

| | | ABC DATA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ABC DATA S.A. | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-230 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Daniszewska | | 14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22-6760900 | | 22-614 16 16 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ri@abcdata.eu | | www.abcdata.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 524-26-17-178 | | 141054682 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-28 Norbert Biedrzycki Prezes Zarządu
2012-11-28 Dobrosław Wereszko Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2nz87l

Podziel się opinią

Share
d2nz87l
d2nz87l