Trwa ładowanie...
d12wizq
espi

ABM SOLID S.A. - Informacja od Spółki zależnej od emitenta. (7/2013)

ABM SOLID S.A. - Informacja od Spółki zależnej od emitenta. (7/2013)

Share
d12wizq
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-18
Skrócona nazwa emitenta
ABM SOLID S.A.
Temat
Informacja od Spółki zależnej od emitenta.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ABM SOLID S.A. w upadłości likwidacyjnej informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od spółki zależnej od emitenta pod nazwą Wągrowieckie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Sp. z o.o. w upadłości układowej z siedzibą w Wągrowcu ("WPRM") zawiadomienie o złożeniu w dniu 17 stycznia 2013 roku do Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Naprawczych wniosku o zmianę sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego WPRM z upadłości z możliwością zawarcia układu na upadłość obejmującą likwidację majątku upadłego. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt. 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19-02-2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d12wizq

| | | ABM SOLID SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości likwidacyjnej | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ABM SOLID S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 33-100 | | Tarnów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Bartla | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 014 6260207 | | 014 6224551 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@abmsolid.eu | | www.abmsolid.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8730005511 | | 850021886 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-18 Joanna Opalińska Syndyk Masy Upadłości

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d12wizq

Podziel się opinią

Share
d12wizq
d12wizq