Trwa ładowanie...
d1m99at
d1m99at
espi

ABM SOLID S.A. - Podpisanie aneksu do znaczącej umowy. (100/2010)

ABM SOLID S.A. - Podpisanie aneksu do znaczącej umowy. (100/2010)
Share
d1m99at
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 100 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-30
Skrócona nazwa emitenta
ABM SOLID S.A.
Temat
Podpisanie aneksu do znaczącej umowy.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ABM SOLID S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym podpisał z ABM INVEST TARNÓW Sp. z o.o. aneks do znaczącej umowy opisanej w raporcie bieżącym nr 37/2008 z 11 września 2008 roku i raporcie bieżącym nr 77/2009 z dnia 28-12-2009 roku.Podpisany aneks zmienia termin zakończenia prac na dzień 28 lutego 2011 roku.Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.Umowa została uznana za znaczącą ze względu na wartość umowy, która przekracza 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta według bilansu opublikowanego za III kwartał 2010 r.Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19-02-2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-30 Witold Starakiewicz Wiceprezes Zarządu
2010-12-30 Sabina Kozłowska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1m99at

Podziel się opinią

Share
d1m99at
d1m99at