Trwa ładowanie...
dpmh6vy
dpmh6vy
espi

ABM SOLID S.A. - Podpisanie z Podwykonawcą umowy o roboty budowlane. (4/2015)

ABM SOLID S.A. - Podpisanie z Podwykonawcą umowy o roboty budowlane. (4/2015)
Share
dpmh6vy
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-20
Skrócona nazwa emitenta
ABM SOLID S.A.
Temat
Podpisanie z Podwykonawcą umowy o roboty budowlane.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
ABM SOLID S.A. w upadłości układowej (działając jako Wykonawca), informuje, że w dniu 19 stycznia 2015 roku podpisał umowę z MTM Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (działającym jako Podwykonawca). Przedmiotem umowy jest kompleksowa realizacja zadania pod nazwą ?Budowa budynku mieszkalnego zabudowy wielorodzinnej, socjalnego wraz z urządzeniami budowlanymi, instalacjami wewnętrznymi wod-kan, elektryczną, c.o. oraz zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku wraz z przyłączami i instalacjami zewnętrznymi: elektryczną, wodną i kanalizacyjną, na dz. nr 3050/3 1443/7, 3050/4 przy ul. M. Dąbrowskiej w Tarnobrzegu?. Wartość umowy wynosi 3 593 056,34 zł brutto. Termin realizacji ? 16.11.2015 roku. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie ? informacje poufne.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ABM SOLID SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
(pełna nazwa emitenta)
ABM SOLID S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
33-100 Tarnów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bartla 3
(ulica) (numer)
014 6260207 014 6224551
(telefon) (fax)
office@abmsolid.eu www.abmsolid.eu
(e-mail) (www)
8730005511 850021886
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-20 Marek Pawlik Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dpmh6vy

Podziel się opinią

Share
dpmh6vy
dpmh6vy