Trwa ładowanie...
d2nf3k5
espi

ABM SOLID S.A. - Postanowienie Sądu Rejonowego w Tarnowie z 14 stycznia 2013 roku w sprawie ustan...

ABM SOLID S.A. - Postanowienie Sądu Rejonowego w Tarnowie z 14 stycznia 2013 roku w sprawie ustanowienia w toku postępowania Rady Wierzycieli. (6/2013)
Share
d2nf3k5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ABM SOLID S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Postanowienie Sądu Rejonowego w Tarnowie z 14 stycznia 2013 roku w sprawie ustanowienia w toku postępowania Rady Wierzycieli. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Syndyk Masy Upadłości ABM SOLID S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 125/2012 w załączeniu przesyła postanowienie Sądu Rejonowego w Tarnowie V Wydział Gospodarczy, z dnia 14 stycznia 2013 roku w którym Sędzia Komisarz informuje o zamiarze ustanowienia w toku postępowania Rady Wierzycieli składającą się z pięciu Członków i dwóch Zastępców, kierując się zasadami określonymi w Załączniku numer 1 do przedmiotowego postanowienia. W przedmiotowym postanowieniu Sędzia Komisarz postanawia wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania kandydatur na Członków Rady lub Zastępców Członków do dnia 31 stycznia 2013 roku włącznie, do Sądu Rejonowego w Tarnowie, według zasad określonych w Załączniku numer 2 do przedmiotowego postanowienia Postanowienie Sądu Rejonowego w Tarnowie z 14 stycznia 2013 roku w sprawie ustanowienia w toku postępowania Rady Wierzycieli zostało zamieszczone na stronie internetowej Emitenta w zakładce "Upadłość Spółki". Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji |
| | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Postanowienie Sądu Rejonowego w Tarnowie z 14 stycznia 2013 w sprawie ustanowienia w toku postępowania Rady Wierzycieli.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ABM SOLID SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości likwidacyjnej
(pełna nazwa emitenta)
ABM SOLID S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
33-100 Tarnów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bartla 3
(ulica) (numer)
014 6260207 014 6224551
(telefon) (fax)
office@abmsolid.eu www.abmsolid.eu
(e-mail) (www)
8730005511 850021886
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-15 Joanna Opalińska Syndyk Masy Upadłośsci

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2nf3k5

Podziel się opinią

Share
d2nf3k5
d2nf3k5