Trwa ładowanie...
d2be1li
d2be1li
espi

ABM SOLID S.A. - Powołanie Prokurenta. (101/2010)

ABM SOLID S.A. - Powołanie Prokurenta. (101/2010)
Share
d2be1li

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 101 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ABM SOLID S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie Prokurenta. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ABM SOLID S.A. informuje, że w dniu 30 grudnia 2010 r. została udzielona prokura Panu Maciejowi Tutaj z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2011 roku.Wykształcenie:1996 r.?2001 r. Politechnika Rzeszowska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Kierunek : Inżynieria ŚrodowiskaDoświadczenie zawodowe:X.2001r - XI.2002r Firma Budowlano-Projektowa inż. Edward Solak, stanowisko - asystent kierownika budowyXI.2002r?III.2005r ABM SOLID S.A, Tarnów stanowisko?inżynier projektu/kierownik kontraktu w Dziale Technologii Ochrony ŚrodowiskaIV.2005r?III.2005r Budimex Dromex Odział Budownictwa Ekologicznego w Olsztynie stanowisko: specjalista inżynier /kierownik robótVIII.2005r?obecnie ABM SOLID S.A, Odział Tarnów stanowisko: specjalista ds. realizacji inwestycji / kierownik budowy / kierownik robót / kierownik kontraktuIII. 2008r?obecnie z-ca dyr. Oddziału Tarnów ABM SOLID S.A.Pan Maciej Tutaj nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku ABM SOLID S.A. i nie jest członkiem żadnego organu spółki
kapitałowej lub innej osoby prawnej, prowadzącej działalność konkurencyjną wobec ABM SOLID S.A. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19-02-2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-30 Witold Starakiewicz Wiceprezes Zarządu
2010-12-30 Sabina Kozłowska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2be1li

Podziel się opinią

Share
d2be1li
d2be1li