Trwa ładowanie...
d36d9ov
d36d9ov
espi

ABM SOLID S.A. - Powołanie Prokurenta (102/2010)

ABM SOLID S.A. - Powołanie Prokurenta (102/2010)
Share
d36d9ov

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 102 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ABM SOLID S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie Prokurenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ABM SOLID S.A. informuje, że w dniu 30 grudnia 2010 r. została udzielona prokura Panu Markowi Kalińskiemu z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2011 roku.Wykształcenie:Wyższe, Inżynier Budownictwa Lądowego, Członek Dolnośląskiej Izby Inżynierów Budownictwa.Doświadczenie zawodowe:07.2010r.- do chwili obecnej - ABM SOLID S.A. - Dyrektor Zespołu Kontraktów04.2009r.- 31.03.2010r.?J&P AVAX S.A. - Zastępca Dyrektora Kontraktu/ Kierownik Budowy04.2009r.- 07.2009r.?Gmina Wrocław?Biuro Funduszy Spójności UM Wrocławia - Koordynator z ramienia Prezydenta Wrocławia12.2006r.?04.2009r.?TMB S.A. - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego06.2006r.?12.2006r.?PUH RUR - Dyrektor Techniczny/ Kierownik Robót11.2004r.?06.2006r.?BUDIMEX DROMEX S.A. Zastępca Kierownika Kontraktu04.2004r.?11.2004r.?ZTB POLBAU Dyrektor Oddziału Wrocław/Kierownik Budowy04.2003r.?04.2004r.?WROSILBET ECO Sp. z o.o. Kierownik Budowy09.2002r.?04.2003r.?TRASKO INVEST Sp. z o.o. Kierownik Budowy09.2000r.?09.2002r.?ERBUD INTERNATIONAL Sp. Z o.o.
Kierownik Budowy07.1999r.?09.2000r.?BILFINGER&BERGER POLSKA Sp. z o.o. Kierownik Budowy05.1998r.?07.1999r.?AST POLSKA Sp. z o.o. Kierownik Budowy04.1991r.?05.2002r. Różne budowy na rynku niemieckim i rosyjskim Kierownik Kontraktów , Kierownik Zespołu BudówPan Marek Kaliński nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku ABM SOLID S.A. i nie jest członkiem żadnego organu spółki kapitałowej lub innej osoby prawnej, prowadzącej działalność konkurencyjną wobec ABM SOLID S.A. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19-02-2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-30 Witold Starakiewicz Wiceprezes Zarządu
2010-12-30 Sabina Kozłowska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d36d9ov

Podziel się opinią

Share
d36d9ov
d36d9ov