Trwa ładowanie...
d1zb14o
d1zb14o
espi

ABM SOLID S.A. - Powołanie Prokurenta (103/2010)

ABM SOLID S.A. - Powołanie Prokurenta (103/2010)
Share
d1zb14o

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 103 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ABM SOLID S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie Prokurenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ABM SOLID S.A. informuje, że w dniu 30 grudnia 2010 r. została udzielona prokura Panu GrzegorzowiMichalak z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2011 roku.Wykształcenie:Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, mgr inż. Mechanik,Politechnika Śląska w Gliwicach, Studium Podyplomowe Spawalnictwo,Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, kurs Europejskiego Inżyniera Spawalnika,Członek Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Związku Mostowców RP.Doświadczenie zawodowe:05.1973r.?11.1974r.?Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Koparek i Hydrauliki w Warszawie na stan. asystent Konstruktora.12.1974r.?12.2007r.?w Wytwórni Konstrukcji Stalowych w Grybowie na stanowiskach: mistrz, technolog, specjalista spawalnik, kierownik Działu Przygotowania Produkcji, Główny Spawalnik, z-ca Dyrektora. W latach 2001?2003 Członek Zarządu.01.2008r.?do chwili obecnej ABM SOLID S.A. Oddział WKS Grybów na stanowisku z-ca Dyrektora.Pan Grzegorz Michalak nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku ABM SOLID S.A.
i nie jest członkiem żadnego organu spółki kapitałowej lub innej osoby prawnej, prowadzącej działalność konkurencyjną wobec ABM SOLID S.A. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19-02-2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-30 Witold Starakiewicz Wiceprezes Zarządu
2010-12-30 Sabina Kozłowska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1zb14o

Podziel się opinią

Share
d1zb14o
d1zb14o