Trwa ładowanie...
d2lxp88
d2lxp88
espi

ABM SOLID S.A. - Powołanie Wiceprezesa Zarządu. (37/2013)

ABM SOLID S.A. - Powołanie Wiceprezesa Zarządu. (37/2013)
Share
d2lxp88

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 37 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-04-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ABM SOLID S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie Wiceprezesa Zarządu. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ABM SOLID S.A. w upadłości układowej informuje, że Rada Nadzorcza z dniem 24 kwietnia 2013 r. powołała Pana Michała Krzyżanowskiego do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu. Wykształcenie i kwalifikacje: 2007 - Szkoła Główna Handlowa, Warszawa Kolegium Zarządzania i Finansów Doktorat, Kierunek Ekonomia 2005 - Wyższa Szkoła Zarządzania, The Polish Open University, Warszawa Magister, Kierunek Zarządzanie Biznesem 2001 - Wyższa Szkoła Zarządzania, Warszawa Licencjat, Kierunek ? Zarządzanie Biznesem Thames Valley University, Bachelor of Business Administration. Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska: 1995 ? 2013 WARBUD SA (VINCI Construction) ? Dyrektor Ekonomiczno-Administracyjny, Prokurent 2013 ? obecnie QUEST Change Managers Sp. z o.o. ? Członek Zarządu 2011 ? obecnie OPES ? Michał Krzyżanowski ? Działalność gospodarcza 2005 ? 2011 WARBUD ? BETON Sp. z o.o. ? Wiceprezes Zarządu 2008 ? 2011 Fundacja WARBUD ? Warto Pomagać ? Członek Zarządu 1994 ? 1996 SWEDWOOD Poland Ltd Sp. z o.o. (IKEA
Group BV) ? Główny Księgowy 1992 ? 1994 SADREN Sp. z o.o. ? Księgowy Dodatkowe doświadczenie zawodowe 2001 ? 2005 Invest Park Sp. z o.o. ? Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 2002 ? 2004 Polonia Warszawa SSA (Sportowa Spółka Akcyjna) ? Członek Zarządu 2007 ? 2009 Bud-Inż Sp. z o.o. ? Członek Zarządu 2007 ? obecnie Wyższa Szkoła Zarządzania, The Polish Open University ? Wykładowca. Pan Michał Krzyżanowski obecnie jest Członkiem Zarządu QUEST Change Managers Sp. z o.o. oraz prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą OPES ? Michał Krzyżanowski, które nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do ABM SOLID S.A. w upadłości układowej. Pan Michał Krzyżanowski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19-02-2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ABM SOLID SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
(pełna nazwa emitenta)
ABM SOLID S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
33-100 Tarnów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bartla 3
(ulica) (numer)
014 6260207 014 6224551
(telefon) (fax)
office@abmsolid.eu www.abmsolid.eu
(e-mail) (www)
8730005511 850021886
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-04-24 Marek Pawlik Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2lxp88

Podziel się opinią

Share
d2lxp88
d2lxp88