Trwa ładowanie...
d29ocmb
espi

ABM SOLID S.A. - Tekst Jednolity Statutu Spółki ABM SOLID S.A. (10/2012)

ABM SOLID S.A. - Tekst Jednolity Statutu Spółki ABM SOLID S.A. (10/2012)

Share
d29ocmb
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-20
Skrócona nazwa emitenta
ABM SOLID S.A.
Temat
Tekst Jednolity Statutu Spółki ABM SOLID S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ABM SOLID S.A. przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki ustalony przez Radę Nadzorczą ABM SOLID S.A., zgodnie z delegacją wynikającą z uchwały nr 6/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 grudnia 2011 roku. Treści dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmian w Statucie przedstawione zostało w raporcie bieżącym nr 73/2011 z dnia 5 grudnia 2011 roku. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 2b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19-02-2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Tekst Jednolity Statutu ABM SOLID S.A..pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d29ocmb

| | | ABM SOLID SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ABM SOLID S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 33-100 | | Tarnów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Bartla | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 014 6260207 | | 014 6224551 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@abmsolid.eu | | www.abmsolid.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8730005511 | | 850021886 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-20 Witold Starakiewicz Wiceprezes Zarządu
2012-01-20 Sabina Kozłowska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d29ocmb

Podziel się opinią

Share
d29ocmb
d29ocmb