Trwa ładowanie...
d308gbj

ABS INVESTMENT S.A. - Zmiana stanu posiadania akcjonariusza (19/2013)

ABS INVESTMENT S.A. - Zmiana stanu posiadania akcjonariusza (19/2013)

Share
d308gbj

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ABS INVESTMENT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania akcjonariusza | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 24 września 2013 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi sporządzone przez Członka Zarządu Emitenta, Pana Sławomira Jarosza, w sprawie dokonanych przez Niego oraz podmiot blisko związany następujących transakcji nabycia i sprzedaży akcji ABS Investment S.A. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie: 1. W dniu 29 maja 2013 r. Podmiot blisko związany nabył 6.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,27 zł za akcję; 2. W dniu 29 maja 2013 r. Sławomir Jarosz sprzedał 10.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,27 zł za akcję; 3. W dniu 29 maja 2013 r. Sławomir Jarosz nabył 3.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,27 zł za akcję; 4. W dniu 13 czerwca 2013 r. Sławomir Jarosz nabył 8.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,20 zł za akcję; 5. W dniu 13 czerwca 2013 r. Podmiot blisko związany nabył 3.000 akcji Spółki
po średniej cenie 0,20 zł za akcję; 6. W dniu 2 lipca 2013 r. Sławomir Jarosz sprzedał 12.500 akcji Spółki po średniej cenie 0,21 zł za akcję; 7. W dniu 17 września 2013 r. Podmiot blisko związany sprzedał 270.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,20 zł za akcję; 8. W dniu 17 września 2013 r. Sławomir Jarosz nabył 5.800 akcji Spółki po średniej cenie 0,20 zł za akcję; Łącznie na rynku NewConnect w transakcjach sesyjnych dokonano nabycia 25.800 akcji po średniej cenie 0,23 zł za akcję oraz zbycia 22.500 akcji po średniej cenie 0,24 zł za akcję. Na podstawie umowy cywilnoprawnej zbyto 270.000 akcji po cenie 0,20 zł za akcję. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d308gbj

| | | ABS INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ABS INVESTMENT S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 43-300 | | Bielsko-Biała | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Warszawska | | 153 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 (33) 822 14 10 | | +48 (33) 822 14 10 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-24 Bogdan Pukowiec Wiceprezes Zarządu Bogdan Pukowiec

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d308gbj

Podziel się opinią

Share
d308gbj
d308gbj