Trwa ładowanie...

Aby zawiesić działalność, trzeba się pozbyć zatrudnionych

Nie możesz przerwać w ZUS prowadzenia biznesu na pewien czas, jeśli zatrudniasz choć jednego pracownika. Przywilej ten mają jednak angażujący nawet 100 zleceniobiorców.
Share
Aby zawiesić działalność, trzeba się pozbyć zatrudnionych
Źródło: Jupiterimages
d14zlnk

Nie możesz przerwać w ZUS prowadzenia biznesu na pewien czas, jeśli zatrudniasz choć jednego pracownika. Przywilej ten mają jednak angażujący nawet 100 zleceniobiorców.

Wynika tak z interpretacji resortu pracy z 22 września br. nowych przepisów, które wprowadziły możliwość przejściowego zawieszenia firmy. W tym czasie zainteresowany nie musi odprowadzać ani składek, ani podatków. Problem w tym, że zgodnie z art. 14a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wolno to zrobić wyłącznie przedsiębiorcom niezatrudniającym pracowników. Niedawno zadzwonił czytelnik - właściciel sklepu meblowego, który ma jedną pracownicę przebywającą na urlopie wychowawczym do końca czerwca 2009 r. Chce zrobić gruntowny remont sklepu i pyta, czy może zgłosić do ZUS zawieszenie działalności na ten czas. Niestety, cytowane przepisy są w tej kwestii bezwzględne. Jeśli masz pracownika, nie zawiesisz biznesu, nawet jeśli podwładny korzystna z urlopu bezpłatnego i wychowawczego. Reasumując: do nowego ułatwienia nie mają dostępu przedsiębiorcy angażujący takich "nieczynnych" pracowników. Według prawa nie ma znaczenia, że nie regulujemy im pensji, nie płacimy za nich składek ani podatków. Ważne jest, że
trwa zawarta z nimi np. umowa o pracę. I właśnie posiadanie takiego papieru pozbawia nas tego istotnego przywileju. By z niego skorzystać, musimy zwolnić zatrudnionych. I nikogo to nie obchodzi, że ich możemy nie odzyskać. Co więcej, zawiesić działalność mogą również biznesmeni, którzy zatrudniają zleceniobiorców, chałupników i wykonawców dzieła, pod warunkiem że z nikim nie nawiązali stosunku pracy.

Polecamy: » Jak zawiesić działalność gospodarczą? » Kalkulator wynagrodzeń - policz swoją pensję » Codzienny przegląd prasy ekonomicznej (
http://www.money.pl/u/money_chart/graphchart_ns.php?ds=1485298860&de=1485385140&sdx=0&i=&ty=1&ug=1&s%5B0%5D=CHFPLN&colors%5B0%5D=%230082ff&fg=1&tid=0&fr=1&w=300&h=140&cm=0&lp=1 )

d14zlnk

Stanowisko Departamentu Ubezpieczeń Społecznych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej nadesłane 22 września 2008 r.*

- Art. 14a ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (sdg) (tekst jedn. DzU z 2007 r. nr 155, poz. 1095 ze zm.) wprowadza ogólną zasadę, że przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników, może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej. Przez przedsiębiorcę niezatrudniającego pracowników należy rozumieć przedsiębiorcę, który nie nawiązał stosunku pracy z pracownikami, w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Stosownie do art. 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. (DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.) pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Osoba zatrudniona – w rozumieniu art. 2 kodeksu pracy – jest osobą pozostającą w stosunku pracy i tym samym jest stroną tego stosunku. Osoby wykonujące pracę w ramach innego stosunku prawnego niż stosunek pracy (np. na podstawie umowy-zlecenia) nie są pracownikami.

- Jednocześnie należy podkreślić, iż zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej, z chwilą wejścia w życie nowelizacji ustawy sdg z 10 lipca 2008 r., odbywać się będzie w organach ewidencyjnych na podstawie przepisów ustawy z 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (DzU nr 101, poz. 1178 ze zm.). Przepisy ustawy sdg w tym zakresie zaczną obowiązywać dopiero 31 marca 2009 r.

Renata Majewska
Rzeczpospolita

d14zlnk

Podziel się opinią

Share
d14zlnk
d14zlnk