Trwa ładowanie...
d1gyy61
espi

AC S.A. - Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Spółki (21/2012)

AC S.A. - Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Spółki (21/2012)
Share
d1gyy61
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2012
Data sporządzenia: 2012-04-10
Skrócona nazwa emitenta
AC S.A.
Temat
Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd AC S.A. ("Spółka") informuje o otrzymaniu w dniu 10.04.2012 r. Postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 04.04.2012 r., sygnatura sprawy: BI.XII NS-REJ.KRS/002422/12/997, w sprawie rejestracji zmian w Statucie Spółki, wprowadzonych Uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("ZWZ") z dnia 27.03.2012 r. (Akt notarialny ? Repertorium A 1045/2012) oraz zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej nr 23/03/12 z dnia 27.03.2012 r. ustalającą tekst jednolity Statutu Spółki na podstawie upoważnienia ZWZ. O zmianie Statutu Spółka informowała raportem bieżącym nr 18/2012 z dnia 28.03.2012 r. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AC SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AC S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
15-182 Białystok
(kod pocztowy) (miejscowość)
27 Lipca 64
(ulica) (numer)
85 743 81 00 85 653 93 83
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
966-13-19-418 050643816
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-10 Katarzyna Rutkowska Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1gyy61

Podziel się opinią

Share
d1gyy61
d1gyy61