Trwa ładowanie...
d363uf5
d363uf5
espi

AC S.A. - Wykreślenie przez Sąd hipoteki (4/2015)

AC S.A. - Wykreślenie przez Sąd hipoteki (4/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d363uf5

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-17 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | AC S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wykreślenie przez Sąd hipoteki | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd AC S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej jako ?Spółka?) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2013 z dnia 30.08.2013 r. oraz nr 34/2013 z dnia 22.08.2013 r. informuje, iż Spółka otrzymała z Sądu Rejonowego w Białymstoku, IX Wydział Ksiąg Wieczystych zawiadomienie z dnia 11.02.2015 r. o: - wykreśleniu hipoteki umownej ustanowionej przez Spółkę na rzecz Deutsche Bank PBC S.A. (obecnie: Deutsche Bank Polska S.A.) do kwoty 11.449.500,00 PLN do umowy kredytu w rachunku bieżącym nr KRB/1026453 z dnia 21.12.2010 r., w wyniku jej wygaśnięcia z księgi wieczystej nr BI1B/00114972/4 prowadzonej dla nieruchomości Spółki w Białymstoku, przy ul. 42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok, nr działki: 227/4. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AC SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AC S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
15-181 Białystok
(kod pocztowy) (miejscowość)
42 Pułku Pechoty 50
(ulica) (numer)
85 743 81 00 85 653 93 83
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
966-13-19-418 050643816
(NIP) (REGON)
d363uf5

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-17 Katarzyna Rutkowska Prezes Zarządu
2015-02-17 Piotr Marcinkowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d363uf5

Podziel się opinią

Share
d363uf5
d363uf5