Trwa ładowanie...
d2clv2z

AC SA zrealizuje program motyw. przy EBITDA 43 mln zł w 2016 i 46 mln zł w 2017

Warszawa, 22.12.2015 (ISBnews) - Rada nadzorcza AC SA przyjęła założenia programu motywacyjnego na latach 2016-2017, który będzie realizowany, o ile EBITDA spółki wyniesie w tych latach odpowiednio 43 mln i 46 mln zł, podało AC. Maksymalnie w ramach programu ma zostać wyemitowanych 190 tys. warrantów subskrypcyjnych.

Share
d2clv2z

"Głównym kryterium uprawniającym do realizacji programu będzie osiągnięcie przez spółkę, potwierdzonego przez audytora, zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA)
w wysokości odpowiednio: 43 mln zł EBITDA za rok 2016 oraz 46 mln zł EBITDA za rok 2017" - czytamy w komunikacie.

Program będzie kontynuacją programu motywacyjnego realizowanego w latach 2013-2015. Zostaną nim objęci kluczowi menedżerowie AC SA, którzy zostaną wskazani i zaakceptowani przez radę nadzorczą bezpośrednio lub pośrednio na wniosek zarządu.
"Rada nadzorcza zakłada, iż maksymalna wielkość programu wyniesie 190 000 warrantów subskrypcyjnych, uprawniających do objęcia takiej samej ilości akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,25 zł każda, po cenie emisyjnej 11 zł każda, z zastrzeżeniem iż cena ta będzie podlegała odpowiedniej korekcie, w przypadku gdy w trakcie realizacji programu dojdzie do zmiany wartości nominalnej jednej akcji" - czytamy dalej.

Program zostanie podzielony na dwie transze (2016, 2017). W ramach poszczególnych transz przewidziane będzie rocznie do nabycia przez osoby uprawnione łącznie do 95 000 warrantów (odpowiednio akcji). Program będzie dotyczył stopnia realizacji wyników finansowych przez spółkę za lata obrotowe 2016 oraz 2017 i realizowany będzie w terminie do końca 2019 roku.

Założenia programu motywacyjnego 2016-2017 zostaną przedstawione i poddane głosowaniu na walnym zgromadzeniu, podano także.

AC SA jest wiodącym w Polsce i liczącym się na świecie producentem samochodowych systemów LPG/CNG marki STAG. Według szacunków spółki, AC SA posiada ponad 50-proc. udział w rynku polskim. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 r.

(ISBnews)

d2clv2z

Podziel się opinią

Share
d2clv2z
d2clv2z