Trwa ładowanie...
d13a8ae
espi

ACARTUS S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ...

ACARTUS S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (1/2013)

Share
d13a8ae
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-09
Skrócona nazwa emitenta
ACARTUS S.A.
Temat
Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd ACARTUS S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia, otrzymanego w dniu 09.01.2013 od osoby zobowiązanej Prezesa Zarządu, sporządzonego w Jastrzębiu-Zdrój zgodnie z art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, otrzymał informację o transakcjach na akcjach ACARTUS SA. Z przekazanej informacji wynika, że Prezes Zarządu ? Piotr Piekarski nabył w okresie 21.08.2012-07.01.2013 łącznie 18 500 akcji za kwotę 3 495,10 zł. Transakcji dokonano w czasie sesji zwykłej na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Szczegółowe zestawienie dokonanych transakcji przedstawiono w załączniku nr 1.
Załączniki
Plik Opis
Załącznik nr 1.pdf Załącznik nr 1

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d13a8ae

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d13a8ae

Podziel się opinią

Share
d13a8ae
d13a8ae