Trwa ładowanie...
d3bcb70
d3bcb70
espi

ACREBIT - Nabycie akcji własnych (12/2015) - EBI

ACREBIT - Nabycie akcji własnych (12/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3bcb70

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 12 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji własnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 13 marca 2015 roku dokonał nabycia akcji własnych w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, który został podany do publicznej wiadomości w dniu 23 stycznia 2015 roku. W związku z powyższym, w dniu 13 marca 2015 roku, w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 500 akcji Spółki po średniej cenie 2,22 zł (za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 1 110, złotych. Nabyte akcje stanowią około 0,018 proc. kapitału zakładowego oraz około 0,018 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po rozliczeniu powyższej transakcji wyniesie 2475 akcji, stanowiących 0,089 proc. udziału w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do wykonywania 0,089 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta oraz stanowiących 0,089 proc. udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Michał Przyłęcki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3bcb70

Podziel się opinią

Share
d3bcb70
d3bcb70