Trwa ładowanie...
d1zflm7
espi

ACTION S.A. - Rekomendacja Zarządu ACTION S.A. w sprawie wypłaty dywidendy (15/2014)

ACTION S.A. - Rekomendacja Zarządu ACTION S.A. w sprawie wypłaty dywidendy (15/2014)

Share
d1zflm7
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2014
Data sporządzenia: 2014-03-20
Skrócona nazwa emitenta
ACTION S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu ACTION S.A. w sprawie wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ACTION S.A. informuje, iż w związku z opublikowanym w dniu dzisiejszym tj. 20 marca 2014 roku sprawozdaniem finansowym ACTION S.A. za rok 2013, będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy z zysku netto za rok 2013. Przewidywana, rekomendowana wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję będzie niższa od poziomu ubiegłorocznego tj. poziomu 1,50 zł na 1 akcję. Szczegółowe propozycje, co do sposobu podziału zysku za rok 2013, Zarząd przedstawi w odrębnym wniosku, skierowanym do Walnego Zgromadzenia po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą. Podstawa prawna § 38 ust. 1 punkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz 133).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1zflm7

| | | ACTION Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ACTION S.A. | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-248 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Jana Kazimierza | | 46/54 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 3321601 | | 022 3321610 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | inwestor@action.pl | | www.action.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5271107221 | | 011909816 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-20 Piotr Bieliński Prezes Bieliński
2014-03-20 Edward Wojtysiak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1zflm7

Podziel się opinią

Share
d1zflm7
d1zflm7