Trwa ładowanie...
d4mu7k7
espi

ACTION S.A. - Umowa znacząca (53/2014)

ACTION S.A. - Umowa znacząca (53/2014)
Share
d4mu7k7
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 53 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-18
Skrócona nazwa emitenta
ACTION S.A.
Temat
Umowa znacząca
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ACTION S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 18 listopada 2014 roku, Emitent zawarł z Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę partnerstwa strategicznego w projekcie digitalizacji rynku. Na mocy tej umowy Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. sprzeda Emitentowi do dalszej odsprzedaży Monitory Samsung LFD oraz telewizję hotelową o wartości 65.292.010,00 zł. Transakcja zostanie zrealizowana nie później niż do dnia 28 listopada 2014 roku. Umowa została uznana za umowę znaczącą z uwagi na fakt, iż wartość przedmiotu umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ACTION Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
ACTION S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-248 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jana Kazimierza 46/54
(ulica) (numer)
022 3321601 022 3321610
(telefon) (fax)
inwestor@action.pl www.action.pl
(e-mail) (www)
5271107221 011909816
(NIP) (REGON)
d4mu7k7

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-18 Sławomir Harazin Wiceprezes Zarządu
2014-11-18 Bożena Stefańska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4mu7k7

Podziel się opinią

Share
d4mu7k7
d4mu7k7