Trwa ładowanie...
d45po9f
d45po9f
espi

AD.DRĄGOWSKI S.A. - Korekta raportu SA-R 2012 (35/2014)

AD.DRĄGOWSKI S.A. - Korekta raportu SA-R 2012 (35/2014)
Share
d45po9f
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-21
Skrócona nazwa emitenta
AD.DRĄGOWSKI S.A.
Temat
Korekta raportu SA-R 2012
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. przekazuje w załączeniu treść korekty Pozycji pozabilansowych oraz Noty 2 w Dodatkowych notach objaśniających, załączonych do raportu rocznego SA-R 2012, opublikowanego w dniu 25 kwietnia 2013 roku. Załącznik (plik): KOREKTA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2012 Podstawa prawna: § 6 ust. 5. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259).
Załączniki
Plik Opis
Korekta do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AD.DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AD.DRĄGOWSKI S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-924 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kopernika 36/40
(ulica) (numer)
(22) 827 90 83 (22) 827 99 50
(telefon) (fax)
ad@dragowski.pl www.dragowski.pl
(e-mail) (www)
526-030-09-48 012594154
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-21 Lech Drągowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45po9f

Podziel się opinią

Share
d45po9f
d45po9f