Trwa ładowanie...
dq33dr1
dq33dr1
espi

AD.DRĄGOWSKI S.A. - KOREKTA - Wypowiedzenie przez AD.DRĄGOWSKI S.A. umowy o badanie sprawozdania ...

AD.DRĄGOWSKI S.A. - KOREKTA - Wypowiedzenie przez AD.DRĄGOWSKI S.A. umowy o badanie sprawozdania finansowego Spółki. (25/2011)
Share
dq33dr1

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AD.DRĄGOWSKI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | KOREKTA - Wypowiedzenie przez AD.DRĄGOWSKI S.A. umowy o badanie sprawozdania finansowego Spółki. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu bieżącego nr 25/2011 z dnia 20.06.2011 r. W treści raportu nie podano podstawy prawnej, na podstawie której sporządzono raport oraz błędnie przedstawiono stanowisko biegłego rewidenta w sprawie badania sprawozdań okresowych i rocznych emitenta. Było: "Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. działając na podstawie zalecenia Rady Nadzorczej, w dniu dzisiejszym wypowiedział Umowę o badanie sprawozdania finansowego zawartą w dniu 11 marca 2009 roku z firmą "KADIS" Sp. z o.o. z siedzibą w Kiełpinie, podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych. Zgodnie z treścią uchwały Rady Nadzorczej z dnia 15 czerwca 2011 roku wypowiedzenie nastąpiło przed przystąpieniem do badania sprawozdań finansowych za rok 2011 w związku ze zmianą reguły wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki. W okresie obowiązywania ww. umowy nie było przypadków rezygnacji z wyrażenia opinii, wydania opinii negatywnych albo opinii z zastrzeżeniami o prawidłowości i rzetelności sprawozdań finansowych
Emitenta oraz nie było rozbieżności odnośnie do interpretacji i stosowania przepisów prawa lub postanowień statutu dotyczących przedmiotu i zakresu badania, przeglądu lub innych usług jakie miały miejsce pomiędzy osobami zarządzającymi, a biegłym rewidentem, który dokonywał badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych Emitenta." Jest: "Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. działając na podstawie zalecenia Rady Nadzorczej, w dniu dzisiejszym wypowiedział Umowę o badanie sprawozdania finansowego zawartą w dniu 11 marca 2009 roku z firmą "KADIS" Sp. z o.o. z siedzibą w Kiełpinie, podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych. Zgodnie z treścią uchwały Rady Nadzorczej z dnia 15 czerwca 2011 roku wypowiedzenie nastąpiło przed przystąpieniem do badania sprawozdań finansowych za rok 2011 w związku ze zmianą reguły wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki. W okresie obowiązywania ww. umowy nie było przypadków rezygnacji z wyrażenia opinii, wydania opinii
negatywnych z wyjątkiem opinii wydanej z badania sprawozdania finansowego za 2010 rok nie było opinii wydanych z zastrzeżeniem o prawidłowości i rzetelności sprawozdań finansowych Emitenta. Wszystkie opinie i raporty biegłego rewidenta były publikowane." Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AD.DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AD.DRĄGOWSKI S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-013 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jasna 10
(ulica) (numer)
(22) 827 90 83 (22) 827 99 50
(telefon) (fax)
ad@dragowski.pl www.dragowski.pl
(e-mail) (www)
526-030-09-48 012594154
(NIP) (REGON)
dq33dr1

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-07 Bogumiła Stańczak Wiceprezes Zarządu
2011-07-07 Danuta Grelewicz-Pogórska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dq33dr1

Podziel się opinią

Share
dq33dr1
dq33dr1