Trwa ładowanie...
d3nl2e8
espi

AD.DRĄGOWSKI S.A. - Rejestracja w KDPW akcji zwykłych na okaziciela serii A2 Spółki AD.DRĄGOWSKI ...

AD.DRĄGOWSKI S.A. - Rejestracja w KDPW akcji zwykłych na okaziciela serii A2 Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. (46/2011)

Share
d3nl2e8
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 46 / 2011
Data sporządzenia: 2011-12-02
Skrócona nazwa emitenta
AD.DRĄGOWSKI S.A.
Temat
Rejestracja w KDPW akcji zwykłych na okaziciela serii A2 Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W dniu dzisiejszym Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 02 grudnia 2011 roku, z treści którego wynika, że w dniu 5 grudnia 2011 roku w Krajowym Depozycie nastąpi rejestracja niżej wymienionych papierów wartościowych: Emitent: AD.DRĄGOWSKI S.A. Kod ISIN: PLADDRG00015 Liczba rejestrowanych papierów wartościowych: 880.000 akcji Uchwała Zarządu KDPW S.A.: Nr 1038/11 z dnia 21.11.2011 r. Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3nl2e8

| | | AD.DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | AD.DRĄGOWSKI S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-924 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Kopernika | | 36/40 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 827 90 83 | | (22) 827 99 50 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ad@dragowski.pl | | www.dragowski.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-030-09-48 | | 012594154 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-02 Bogumiła Stańczak Wiceprezes Zarządu
2011-12-02 Danuta Grelewicz-Pogórska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3nl2e8

Podziel się opinią

Share
d3nl2e8
d3nl2e8