Trwa ładowanie...
d1xajwl
d1xajwl
espi

AD.DRĄGOWSKI S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajn...

AD.DRĄGOWSKI S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. w dniu 21.03.2012 r. (11/2012)
Share
d1xajwl
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2012
Data sporządzenia: 2012-03-21
Skrócona nazwa emitenta
AD.DRĄGOWSKI S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. w dniu 21.03.2012 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd AD.DRĄGOWSKI S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy przekroczyli 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A., odbytym w dniu 21 marca 2012 roku. 1.Drągowski Lech ? 11.568.000 (42,65%) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy; 45/70% w ogólnej liczbie głosów. 2.Drągowska Małgorzata ? 3.572.000 (13,17%) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ? 14,36% ogólnej liczby głosów. 3.Drągowski Łukasz ? 2.200.000 (8,11%) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ? 9,96% ogólnej liczby głosów. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AD.DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AD.DRĄGOWSKI S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-924 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kopernika 36/40
(ulica) (numer)
(22) 827 90 83 (22) 827 99 50
(telefon) (fax)
ad@dragowski.pl www.dragowski.pl
(e-mail) (www)
526-030-09-48 012594154
(NIP) (REGON)
d1xajwl

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-21 Bogumiła Stańczak Wiceprezes Zarządu
2012-03-21 Danuta Grelewicz-Pogórska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xajwl

Podziel się opinią

Share
d1xajwl
d1xajwl