Trwa ładowanie...
d3192cx
d3192cx
espi

ADIUVO INVESTMENT - Uzyskanie dostępu do EBI (1/2015) - EBI

ADIUVO INVESTMENT - Uzyskanie dostępu do EBI (1/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3192cx
NEW CONNECT
Raport EBI nr 1 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-13
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Uzyskanie dostępu do EBI
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Spółki Adiuvo Investment S.A (?Emitent?, ?Spółka?) informuje, iż w dniu 13.03.2015 r. do Emitenta wpłynęła informacja z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., iż Giełda Papierów Wartościowych przydzieliła Spółce Adiuvo Investment S.A. dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI). W związku z powyższym od dnia 13.03.2015 r. Emitent rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI. Informacje przykazywane będą w języku polskim. Podstawa prawna: §10 Załącznika do Uchwały Nr 646/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 maja 2011 r. (z późn.zm.) ?Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst, informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację przy Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.?
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Marek Orłowski Prezes Zarządu
Anna Aranowska-Bablok Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3192cx

Podziel się opinią

Share
d3192cx
d3192cx