Trwa ładowanie...
d319nxm
d319nxm
espi

ADIUVO INVESTMENT - Złożenie wniosku o wprowadzanie akcji serii C, E, F, G, J oraz praw do akcji ... - EBI

ADIUVO INVESTMENT - Złożenie wniosku o wprowadzanie akcji serii C, E, F, G, J oraz praw do akcji F, G, J do obrotu na rynku NewConnect (2/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d319nxm
NEW CONNECT
Raport EBI nr 2 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-13
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Złożenie wniosku o wprowadzanie akcji serii C, E, F, G, J oraz praw do akcji F, G, J do obrotu na rynku NewConnect
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Spółki Adiuvo Investment S.A. (?Emitent?, ?Spółka?) informuje, iż w dniu 12.03.2015 r. został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek, o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych jako seria C, E, F, G, J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz praw do akcji F, G, J do obrotu na rynku ASO. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Marek Orłowski Prezes Zarządu
Anna Aranowska-Bablok Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d319nxm

Podziel się opinią

Share
d319nxm
d319nxm