Trwa ładowanie...
dcthnze
dcthnze
espi

ADV.PL - Grupa ADV S.A. Ustalenie daty pierwszego notowania papierów wartościowych emitenta w obr...

ADV.PL - Grupa ADV S.A. Ustalenie daty pierwszego notowania papierów wartościowych emitenta w obrocie na rynku oficjalnych notowań giełdowych. (2/2011)
Share
dcthnze
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2011
Data sporządzenia: 2011-04-11
Skrócona nazwa emitenta
ADV.PL
Temat
Grupa ADV S.A. Ustalenie daty pierwszego notowania papierów wartościowych emitenta w obrocie na rynku oficjalnych notowań giełdowych.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W związku z podjęciem przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 11 kwietnia 2011 r. uchwały nr 456/2011 w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki Grupa ADV S.A. informujemy, iż pierwszym dniem notowania papierów wartościowych emitenta na rynku oficjalnych notowań giełdowych będzie 13 kwietnia 2011 r. Akcje spółki oznaczone zostały przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLADVPL00029" w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "ADVGRUPA" i oznaczeniem "ADV".

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ADV.PL S.A.
(pełna nazwa emitenta)
ADV.PL
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-383 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wojska Polskiego 19
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-11 Kamila Karpińska członek zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dcthnze

Podziel się opinią

Share
dcthnze
dcthnze