Trwa ładowanie...
d8u7i0y
espi

ADV.PL - Grupa ADV S.A - zawiadomienie od akcjonariusza (39/2011)

ADV.PL - Grupa ADV S.A - zawiadomienie od akcjonariusza (39/2011)

Share
d8u7i0y

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 39 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ADV.PL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Grupa ADV S.A - zawiadomienie od akcjonariusza | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Grupy ADV S.A informuje, iż w dniu 15 grudnia 2011 otrzymał zawiadomienie od Noble Founds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych o następującej treści : "Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust 1 pkt 2 lit a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informujemy, Iż w związku z podjęciem przez Zarząd Spółki w dniu 8.12.2011 uchwały nr 1/12/2011 w sprawie zamiany akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym 37/2011 w dniu 9 grudnia 2011 łączny udział Noble Founds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zarządzanego przez Noble Founds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A przekroczył 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. W związku z wyżej wymienionym zdarzeniem informujemy że : 1.Przed zmianą udziału Noble Founds Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiadał 387000 akcji Spółki co stanowiła 5,53% kapitału zakładowego Spółki
oraz posiadał 387000 głosów z tych akcji , co stanowiło 3,8% w ogólnej liczbie głósów 2.Aktualnie Noble Founds Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiada 387000 akcji Spółki, co stanowi 5,53% kapitału zakładowego Spółki oraz posiada 387000 głosów z tych akcji co stanowi 5,53% w ogólnej liczbie głosów (wg stanu rachunku papierów wartościowych na dzień 13 grudnia 2011r.) " | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d8u7i0y

| | | GRUPA ADV S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ADV.PL | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 81-368 | | Gdynia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Świętojańska | | 9/4 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 58 669 52 62 | | 58 669 52 60 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@grupa-adv.pl | | www.grupa-adv.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 583-26-22-565 | | 191845930 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-16 Kamila KArpińska członek zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d8u7i0y

Podziel się opinią

Share
d8u7i0y
d8u7i0y