Trwa ładowanie...
d3i8nax
espi

ADV.PL - Grupa ADV S.A - zawiadomienie od akcjonariusza (40/2011)

ADV.PL - Grupa ADV S.A - zawiadomienie od akcjonariusza (40/2011)

Share
d3i8nax

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 40 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ADV.PL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Grupa ADV S.A - zawiadomienie od akcjonariusza | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Grupy ADV S.A informuje, iż otrzymał zawiadomienie od Lebowitz & Partners Limited o następującej treści: "Niniejszym, działając w imieniu Lebowitz & Partners Limited spółki prawa cypryjskiego, zarejestrowanej w cypryjskim Rejestrze Spółek pod numerem HE 275996 (dalej "Lebowitz"), w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 2) oraz art. 69 ust. 2 pkt 1), ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (dalej "Ustawa") zawiadamiam o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Grupa ADV S.A. z siedzibą w Gdyni, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000286369 (dalej "Spółka") do poziomu poniżej 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz o więcej niż 2% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Zmniejszenie głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiło na skutek konwersji 515.826 akcji
imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela dokonanej na podstawie uchwały Zarząd Spółki nr 1/12/2011 w sprawie zamiany akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela z dnia 8 grudnia 2011 roku. Przed zdarzeniami objętymi niniejszym zawiadomieniem Lebowitz posiadała bezpośrednio 515 826 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 93 000 akcji zwykłych na okaziciela, która to ilość stanowiła 8,7% udziału w jej kapitale zakładowym i bezpośrednio uprawniała do oddania 1 124 652 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 11,05% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Lebowitz informuje, że aktualnie bezpośrednio posiada 608 826 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, która to ilość stanowi 8,70 % udziału w jej kapitale zakładowym i bezpośrednio uprawnia do oddania 608 826 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 8,7% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Lebowitz informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia
swojego zaangażowania w Spółce. Lebowitz informuje, że inne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji Spółki oraz, że Lebowitz nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu w Spółce." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3i8nax

| | | GRUPA ADV S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ADV.PL | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 81-368 | | Gdynia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Świętojańska | | 9/4 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 58 669 52 62 | | 58 669 52 60 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@grupa-adv.pl | | www.grupa-adv.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 583-26-22-565 | | 191845930 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-16 Kamila KArpińska członek zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3i8nax

Podziel się opinią

Share
d3i8nax
d3i8nax