Trwa ładowanie...
d3likzo
espi

ADV.PL - Grupa ADV S.A - zawiadomienie od akcjonariusza (41/2011)

ADV.PL - Grupa ADV S.A - zawiadomienie od akcjonariusza (41/2011)

Share
d3likzo

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 41 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ADV.PL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Grupa ADV S.A - zawiadomienie od akcjonariusza | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Grupy ADV S.A. A informuje iż w dniu 19 grudnia 2011 otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza Jethas Holdings Limited o następującej treści : "Niniejszym, działając w imieniu Jethas Holdings Limited, spółki prawa cypryjskiego, zarejestrowanej w cypryjskim Rejestrze Spółek pod numerem HE 278176 (dalej "Jethas"), w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 2) oraz art. 69 ust. 2 pkt 1), ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (dalej "Ustawa") zawiadamiam o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Grupa ADV S.A. z siedzibą w Gdyni, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000286369 (dalej "Spółka") do poziomu poniżej 20% w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz o więcej niż 2% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Zmniejszenie głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiło na
skutek konwersji 3.178.585 akcji imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela dokonanej na podstawie uchwały Zarząd Spółki nr 1/12/2011 w sprawie zamiany akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela z dnia 8 grudnia 2011 roku. Przed zdarzeniami objętymi niniejszym zawiadomieniem Jethas posiadał bezpośrednio 1 179 511 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A Spółki, która to ilość stanowiła 16,85% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniała do oddania 1 179 511 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 23,18% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Obecnie Jethas posiada 1 179 511 akcji zwykłych na okaziciela co stanowi 16,85% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 1 179 511 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 16,85% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Jethas informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w Spółce. Ponadto Jethas informuje, że inne podmioty od niej
zależne nie posiadają akcji Spółki oraz, że Jethas nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu w Spółce." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3likzo

| | | GRUPA ADV S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ADV.PL | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 81-368 | | Gdynia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Świętojańska | | 9/4 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 58 669 52 62 | | 58 669 52 60 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@grupa-adv.pl | | www.grupa-adv.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 583-26-22-565 | | 191845930 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-19 Kamila KArpińska członek zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3likzo

Podziel się opinią

Share
d3likzo
d3likzo