Trwa ładowanie...
d4msx0z

AEDES - Zawarcie umowy objęcia obligacji imiennych spółki Sento S.A. (4/2015) - EBI

AEDES - Zawarcie umowy objęcia obligacji imiennych spółki Sento S.A. (4/2015)

Share
d4msx0z

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 4 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-19 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy objęcia obligacji imiennych spółki Sento S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki AEDES S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: ?Spółka?, ?Emitent?) informuje, iż w dniu 18.02.2015 r. wpłynęła do Spółki obustronnie podpisana umowa (dalej: ?Umowa?) objęcia 1.350 sztuk obligacji imiennych serii AE3 o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 1.350.000 złotych, wyemitowanych przez spółkę Sento S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: ?Kontrahent?). Umowa stanowi konwersję obligacji długoterminowych na krótkoterminowe. Oprocentowanie w/w obligacji krótkoterminowych jest stałe i wynosi 12 proc. (słownie: dwanaście procent) w skali roku. Obligacje imienne serii AE3 nie są zabezpieczone, a emitentowi (Kontrahent) tychże obligacji przysługuje prawo wcześniejszego wykupu w całości lub części. W związku z objęciem w/w obligacji, Spółce przysługuje prawo do uzyskania świadczenia pieniężnego z tytułu zwrotu wartości nominalnej w dniu wykupu (tj. 30 września 2015 r.) oraz prawa do uzyskania należnego oprocentowania. Wskazana transakcja, związana z objęciem w/w
obligacji imiennych serii AE3, została rozliczona w wyniku zawarcia porozumienia w sprawie zestawienia wzajemnych wierzytelności Spółki i Kontrahenta z tytułu wykonania dodatkowych prac budowlanych w ramach realizacji projektów budowlanych powierzonych Emitentowi przez Kontrahenta. Krótki termin spłaty w/w obligacji imiennych serii AE3 jest skorelowany z planowanym na III kwartał 2015 r. zakończeniem II etapu inwestycji mieszkaniowej zlokalizowanej przy ul. Bociana w Krakowie. Emitent postrzega powyższą umowę za istotną z uwagi na jej wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Spółki oraz jej perspektywy rozwoju. W opinii Zarządu Emitenta ww. działania przyczynią się do wzmocnienia relacji biznesowych łączących Spółkę z Kontrahentem. Podstawa Prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4msx0z

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Maciej Targosz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4msx0z

Podziel się opinią

Share
d4msx0z
d4msx0z