Trwa ładowanie...
dapvyd5

AERFINANCE PLC - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (10/2013)

AERFINANCE PLC - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (10/2013)

Share
dapvyd5
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2013
Data sporządzenia: 2013-08-19
Skrócona nazwa emitenta
AERFINANCE PLC
Temat
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach os?b maj?cych dost?p do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd spółki AerFinance PLC informuje, iż w dniu 19.08.2013 otrzymał następujące oświadczenie: " Na podstawie art 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 pozycja 1537 z późn. zm.) (?Ustawa o Obrocie?) zawiadamiam, iż będąc osobą powiązaną w myśl art. 160 Ustawy o Obrocie (Członek Zarządu) w okresie 13.08-19.08.2013 podmiot zależny ode mnie (?Red Wisent Limited?) nabył w szeregu transakcji na rynku NewConnect łącznie 43 300 akcji AerFinance PLC (?akcje?) notowanych na rynku New Connect w Warszawie. Szczegółowe rozbicie transakcji: - 13.08..2013 : 5500 sztuk akcji po cenie 0,17 PLN za 1 akcję - 19.08.2013 : 35 000 sztuk akcji za po cenie 0,16 PLN za 1 akcję - 19.08.2013: 2800 sztuk akcji po cenie 0,17 PLN za 1 akcję. Podstawa prawna : Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie. Bartłomiej Herodecki"

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dapvyd5

| | | AERFINANCE PLC | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | AERFINANCE PLC | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | BN 41 WR | | Hove, East Sussex | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Maritime House, Basin Road North | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-08-19 Bartłomiej Herodecki CEO

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dapvyd5

Podziel się opinią

Share
dapvyd5
dapvyd5