Trwa ładowanie...
d4l0rp0

AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI - Zawarcie umów na świadczenie usług o łącznej istotnej wartości (5/2015) - EBI

AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI - Zawarcie umów na świadczenie usług o łącznej istotnej wartości (5/2015)

Share
d4l0rp0

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 5 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-19 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umów na świadczenie usług o łącznej istotnej wartości | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 18 lutego 2015 r. wpłynęła kolejna umowa szczegółowa zawarta pomiędzy Emitentem a Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie. Przedmiotowe umowy szczegółowe zostały zawarte na podstawie umowy ramowej z dnia 30 czerwca 2014 r., której przedmiotem jest wykonywanie usług konsultacji oraz przygotowywania raportów dla firm z sektora MMŚP, w ramach projektu ?Zarządzanie innowacją. Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim?, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2.1.2 ?Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności?. Zarząd Spółki wskazuje, iż przedmiotem umowy ramowej jest podpisanie minimum jednej umowy szczegółowej z Firmą wskazaną przez Zlecającego na wypracowanie strategii innowacji lub wypracowanie planu rozwoju związanym z wdrożeniem
zarządzania projektami. Ponadto z tym kontrahentem została podpisana jeszcze jedna odrębna umowa na świadczenie usług szkoleniowych. W związku z powyższym Emitent informuje, iż łączna wartość umów z omawianym kontrahentem w okresie 12 ostatnich miesięcy wynosi 259.585,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych). Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji niniejszej informacji z uwagi, iż łączna wartość podpisanych umów przekracza 20 % kapitałów Emitenta i ma istotny pozytywny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Spółki oraz na perspektywy rozwoju Emitenta. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z §2 ust. 1 pkt 2b) ppkt b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4l0rp0

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Katarzyna Sapa Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4l0rp0

Podziel się opinią

Share
d4l0rp0
d4l0rp0