Trwa ładowanie...
djs20vb
espi

AGROMEP - Regulamin Programu Skupu Akcji Własnych AGROMEP S.A. (14/2014) - EBI

AGROMEP - Regulamin Programu Skupu Akcji Własnych AGROMEP S.A. (14/2014)
Share
djs20vb
NEW CONNECT
Raport EBI nr 14 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-23
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Regulamin Programu Skupu Akcji Własnych AGROMEP S.A.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 22 października 2014 roku w wykonaniu Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki AGROMEP S.A. z dnia 10 września 2014 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych AGROMEP S.A., podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Programu Skupu Akcji Własnych AGROMEP S.A., który przekazuje niniejszym raportem bieżącym do wiadomości publicznej. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że zgodnie z pkt 1 Regulaminu Programu Skupu Akcji Własnych AGROMEP S.A., realizacja przedmiotowego programu skupu akcji własnych Spółki rozpocznie się w dniu 24 października 2014 roku. Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Załączniki
Plik Opis
14-2014zalRegulaminProgramuProgramuSkupuAkcjiWlasnychAGROMEP_SA-0.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Michał Lichaj Prezes Zarządu
Łukasz Miszkiewicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

djs20vb

Podziel się opinią

Share
djs20vb
djs20vb