Trwa ładowanie...
dk4536b
espi

AGROMEP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowy...

AGROMEP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (17/2014)

Share
dk4536b

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AGROMEP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki AGROMEP S.A. informuje, iż w dniu 11 marca 2014 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Marka Lichaja, Członka Rady Nadzorczej AGROMEP S.A., następującej treści: "Ja niżej podpisany Marek Lichaj, Członek Rady Nadzorczej AGROMEP S.A., działając na podstawie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.; dalej: "Ustawa o obrocie") informuję, iż osoba blisko ze mną związana w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie, tj. spółka MEPROZET Kościan S.A. dokonała w dniach 3-10 marca 2014 r. następujących transakcji: ? w dniu 3 marca 2014 r. nabyła łącznie 1.000 szt. akcji Spółki AGROMEP S.A. za średnią cenę 7,06 zł za każdą akcję; transakcje odbyły się w ramach sesji zwykłej na rynku NewConnect; ? w dniu 4 marca 2014 r. nabyła łącznie 800 szt. akcji Spółki AGROMEP S.A. za średnią cenę 7,05 zł za każdą akcję;
transakcje odbyły się w ramach sesji zwykłej na rynku NewConnect; ? w dniu 5 marca 2014 r. nabyła łącznie 1.000 szt. akcji Spółki AGROMEP S.A. za średnią cenę 7,06 zł za każdą akcję; transakcje odbyły się w ramach sesji zwykłej na rynku NewConnect; ? w dniu 6 marca 2014 r. nabyła łącznie 3.000 szt. akcji Spółki AGROMEP S.A. za średnią cenę 7,04 zł za każdą akcję; transakcje odbyły się w ramach sesji zwykłej na rynku NewConnect; ? w dniu 7 marca 2014 r. nabyła łącznie 2.200 szt. akcji Spółki AGROMEP S.A. za średnią cenę 7,05 zł za każdą akcję; transakcje odbyły się w ramach sesji zwykłej na rynku NewConnect; ? w dniu 10 marca 2014 r. nabyła łącznie 5.000 szt. akcji Spółki AGROMEP S.A. za średnią cenę 7,05 zł za każdą akcję; transakcje odbyły się w ramach sesji zwykłej na rynku NewConnect; Niniejszą informację przekazuję w związku z faktem, iż: ? w spółce AGROMEP S.A. wchodzę w skład organu nadzorczego, ? w spółce MEPROZET Kościan S.A. wchodzę w skład organu nadzorczego, ? łączna wartość transakcji dokonanych
przez MEPROZET Kościan S.A. przekroczyła próg 5.000 euro." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dk4536b

| | | AGROMEP SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | AGROMEP S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 64-000 | | Kościan | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Gostyńska | | 71 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 65 511 09 09 | | +48 65 511 09 08 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | agromep@agromep.pl | | www.agromep.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 698-17-36-398 | | 300283632 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-12 Michał Lichaj Prezes Zarządu Michał Lichaj
2014-03-12 Łukasz Miszkiewicz Członek Zarządu Łukasz Miszkiewicz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dk4536b

Podziel się opinią

Share
dk4536b
dk4536b