Trwa ładowanie...
d3fz2tr
d3fz2tr
espi

AGROTOUR S.A. - Zmiana stanu posiadania akcjonariusza Emitenta (24/2014)

AGROTOUR S.A. - Zmiana stanu posiadania akcjonariusza Emitenta (24/2014)
Share
d3fz2tr

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | AGROTOUR S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania akcjonariusza Emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej ("Emitent", "Spółka"), informuje iż w dniu 03 listopada 2014 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi sporządzone przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta, w sprawie dokonanych przez niego następujących transakcji sprzedaży akcji AGROTOUR S.A. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie: 1. W dniu 03.10.2014 r. Członek Rady Nadzorczej Emitenta sprzedał 4 800 (słownie: cztery tysiące osiemset) akcji Spółki po średniej cenie 0,69 zł za akcję. 2. W dniu 15.10.2014 r. Członek Rady Nadzorczej Emitenta kupił 100 (słownie: sto) akcji Spółki po średniej cenie 0,63 zł za akcję. 3. W dniu 15.10.2014 r. Członek Rady Nadzorczej Emitenta kupił 100 (słownie: sto) akcji Spółki po średniej cenie 0,64 zł za akcję. 4. W dniu 15.10.2014 r. Członek Rady Nadzorczej Emitenta kupił 100 (słownie: sto) akcji Spółki po średniej cenie 0,65 zł za akcję. 5. W dniu
15.10.2014 r. Członek Rady Nadzorczej Emitenta kupił 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) akcji Spółki po średniej cenie 0,68 zł za akcję. 6. W dniu 15.10.2014 r. Członek Rady Nadzorczej Emitenta kupił 100 (słownie: sto) akcji Spółki po średniej cenie 0,66 zł za akcję. 7. W dniu 16.10.2014 r. Członek Rady Nadzorczej Emitenta kupił 570 (słownie: pięćset siedemdziesiąt) akcji Spółki po średniej cenie 0,68 zł za akcję. 8. W dniu 17.10.2014 r. Członek Rady Nadzorczej Emitenta kupił 50 (słownie: pięćdziesiąt) akcji Spółki po średniej cenie 0,68 zł za akcję. 9. W dniu 27.10.2014 r. Członek Rady Nadzorczej Emitenta na podstawie umowy cywilno-prawnej sprzedał 48 000 (słownie: czterdzieści osiem tysięcy) akcji Spółki po średniej cenie 0,42 zł za akcję. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AGROTOUR SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AGROTOUR S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-438 Brenna
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Leśnica 61
(ulica) (numer)
+48 33 810 06 37 +48 33 810 06 37
(telefon) (fax)
www.agrotoursa.pl
(e-mail) (www)
5482545283
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-03 Andrzej Papierz Prezes Zarządu Andrzej Papierz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3fz2tr

Podziel się opinią

Share
d3fz2tr
d3fz2tr