Trwa ładowanie...
dsnx13o
dsnx13o
espi

AGTES - Nabycie akcji własnych (18/2014) - EBI

AGTES - Nabycie akcji własnych (18/2014)
Share
dsnx13o
NEW CONNECT
Raport EBI nr 18 / 2014
Data sporządzenia: 2014-12-10
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Nabycie akcji własnych
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd AGTES S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 09 grudnia 2014 r. dokonał nabycia akcji własnych w ramach realizacji programu skupu akcji własnych. W dniu 09 grudnia 2014 r., w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Emitent nabył łącznie 468 akcji Emitenta po średniej cenie 2,50 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią łącznie 0,007 % kapitału zakładowego i dają prawo do 468 głosów na Walnym Zgromadzeniu emitenta, co stanowi 0,007 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Łączna liczba aktualnie posiadanych akcji własnych Emitenta nabytych w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych wynosi 1868 akcji stanowiących 0,029 % w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Marcin Pawlikowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dsnx13o

Podziel się opinią

Share
dsnx13o
dsnx13o