Trwa ładowanie...
d363uf5
d363uf5
espi

AGTES - Odwołanie prognozy finansowej na rok 2015 (7/2015) - EBI

AGTES - Odwołanie prognozy finansowej na rok 2015 (7/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d363uf5
NEW CONNECT
Raport EBI nr 7 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-17
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Odwołanie prognozy finansowej na rok 2015
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd AGTES SA ("Emitent") informuje o podjęciu decyzji o odwołaniu prognoz finansowych wyników finansowych Emitenta na rok 2015 przekazanych do publicznej wiadomości w dokumencie informacyjnym z dnia 10 kwietnia 2014 roku. Decyzja o odwołaniu prognoz wyników finansowych wynika przede wszystkim z opóźnień w pozyskiwaniu nowych kontraktów, z których część nie została rozpoczęta w pierwotnie planowanym terminie. Na chwilę obecną Zarząd Emitenta nie jest w stanie przewidzieć zakresu jak i czasu realizacji potencjalnych, nowych kontraktów, branych pod uwagę przy prognozowaniu wyniku na rok 2015. W związku z powyższym Emitent nie publikuje nowych prognoz finansowych. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 15 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Marcin Pawlikowski Prezes Zarządu
Andrzej Góralski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d363uf5

Podziel się opinią

Share
d363uf5
d363uf5