Trwa ładowanie...
d8f2qjb

AGTES - Odwołanie prognozy finansowej na rok 2015 (7/2015) - EBI

AGTES - Odwołanie prognozy finansowej na rok 2015 (7/2015)

Share
d8f2qjb
NEW CONNECT
Raport EBI nr 7 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-17
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Odwołanie prognozy finansowej na rok 2015
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd AGTES SA ("Emitent") informuje o podjęciu decyzji o odwołaniu prognoz finansowych wyników finansowych Emitenta na rok 2015 przekazanych do publicznej wiadomości w dokumencie informacyjnym z dnia 10 kwietnia 2014 roku. Decyzja o odwołaniu prognoz wyników finansowych wynika przede wszystkim z opóźnień w pozyskiwaniu nowych kontraktów, z których część nie została rozpoczęta w pierwotnie planowanym terminie. Na chwilę obecną Zarząd Emitenta nie jest w stanie przewidzieć zakresu jak i czasu realizacji potencjalnych, nowych kontraktów, branych pod uwagę przy prognozowaniu wyniku na rok 2015. W związku z powyższym Emitent nie publikuje nowych prognoz finansowych. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 15 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d8f2qjb

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Marcin Pawlikowski Prezes Zarządu
Andrzej Góralski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d8f2qjb

Podziel się opinią

Share
d8f2qjb
d8f2qjb