Trwa ładowanie...
d13h7f8
d13h7f8
espi

AIR MARKET - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Air Market S.A. wraz z projek ... - EBI

AIR MARKET - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Air Market S.A. wraz z projektami uchwał (9/2014)
Share
d13h7f8
NEW CONNECT
Raport EBI nr 9 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-10
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Air Market S.A. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Air Market S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 6 listopada 2014 roku o godzinie 11.00 w Warszawie, przy ul. Emilii Plater 10 lok. 64. Pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał na ZWZ oraz formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się w załączeniu. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) - 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"
Załączniki
Plik Opis
AirMarketSAformularzeWZA6listopad_2014-2.pdf
AirMarketSAOgloszenieWZA6listopad2014-0.pdf
AirMarketSAProjektyuchwalWZAna6listopad2014-1.pdf
Informacjaoogolnejliczbieakcjiwspolce-3.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Waldemar Wymiatał Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d13h7f8

Podziel się opinią

Share
d13h7f8
d13h7f8