Trwa ładowanie...
d7np1k5
espi

AIR MARKET - Zmiana Rady Nadzorczej w Air Market S.A. (8/2014) - EBI

AIR MARKET - Zmiana Rady Nadzorczej w Air Market S.A. (8/2014)
Share
d7np1k5
NEW CONNECT
Raport EBI nr 8 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-10
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Zmiana Rady Nadzorczej w Air Market S.A.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Air Market S.A. informuje, iż w dniu 29 września 2014 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na którym podjęto uchwały o powołaniu do składu Rady Nadzorczej dwóch osób: Pana Grzegorza Leszczyńskiego oraz Pana Tomasza Piaseckiego. Wyżej wymienione osoby zostały powołane na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Air Market S.A. Jednocześnie Zarząd Air Market S.A. informuje, o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej dwóch osób: Pana Michała Lehmanna oraz Pana Arkadiusza Piechockiego. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Waldemar Wymiatał Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d7np1k5

Podziel się opinią

Share
d7np1k5
d7np1k5