Trwa ładowanie...
du5wc2r
du5wc2r
espi

AITON CALDWELL S.A. - Zawiadomienie o obrocie instrumentami finansowymi (4/2015)

AITON CALDWELL S.A. - Zawiadomienie o obrocie instrumentami finansowymi (4/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
du5wc2r

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | AITON CALDWELL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o obrocie instrumentami finansowymi | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Aiton Caldwell Spółka Akcyjna (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 20/01/2015 otrzymała zawiadomienie na podstawie art. 160 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Zarządu Emitenta. Na podstawie art. 160. ust 4 w/w ustawy, Spółka z obowiązana jest do niezwłocznego udostępnienia otrzymanej informacji. Z przekazanego zawiadomienia wynika, że osoba powiązana z osobą zobowiązaną (Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta) sprzedała: ? w dniu 21/05/2014 r. 1.137 akcji po średniej cenie 1,3982 zł za jedną akcję, ? w dniu 27/06/2014 r. 3.538 akcji po średniej cenie 1,2500 zł za jedną akcję. Ponadto, z zawiadomienia wynika, że osoba powiązana z osobą zobowiązaną (Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta) kupiła: ? w dniu 27/06/2014 r. 2.158 akcji po średniej cenie 1,2500 zł za jedną akcję. Transakcja odbyła się w transakcjach sesyjnych zwykłych na rynku NewConnect. Osoba obowiązana nie wyraziła zgody na przekazanie w raporcie jej imienia i nazwiska, a zatem na
podstawie §3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych z dnia 15 listopada 2005 roku, Spółka nie przekazała tych danych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-20 Krzysztof Malicki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

du5wc2r

Podziel się opinią

Share
du5wc2r
du5wc2r