Trwa ładowanie...
d38p6o8

Akcjonariusze PGE zdecydowali o zwiększeniu wartości nom. akcji do 10,25 zł

Warszawa, 05.09.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) przyjęli uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki o kwotę 467,44 mln zł zł z kapitału zapasowego do 19,17 mld zł poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji serii A, B, C, D do 10,25 zł z 10 zł, a także o przeznaczeniu części kapitału zapasowego na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego należnego od akcjonariuszy w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego.

Share
d38p6o8

"Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki PGE uchwala co następuje: nadzwyczajne walne zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy spółki z kwoty 18 697 608 290 zł do wysokości 19 165 048 497,25 zł, tj. o kwotę 467 440 207,25 zł kapitału zapasowego spółki poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji serii A, B, C, D z 10 zł do 10,25 zł" - czytamy w uchwale.

Akcjonariusze będą też głosować nad projektem uchwały w przedmiocie przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego związanego z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków własnych spółki. Jednak wysokość podatku nie jest jeszcze znana.

Spółka podawała wcześniej, że "z uwagi na fakt, iż niektórzy z akcjonariuszy są zwolnieni z podatku dochodowego a w stosunku do niektórych zastosowanie mogą mieć inne stawki podatku niż 19% nie jest możliwe na tym etapie określenie dokładnej kwoty należnego podatku a tym samym dokładnej kwoty o jaką zostanie zmniejszony kapitał zapasowy". Spółka zapowiadała, że wystąpi o interpretację w sprawie wysokości podatku dochodowego od planowanego podwyższenia kapitału zakładowego.

d38p6o8

Ministerstwo Energii wyjaśniało wcześniej, że proponowane podwyższenie kapitału zakładowego PGE z wykorzystaniem środków własnych spółki ma na celu zwiększenie wiarygodności płatniczej spółki oraz wzmocnienie sytuacji akcjonariuszy, którzy dzięki przeprowadzeniu tej operacji posiadać będą akcje o większej wartości.

Projekty zostały przyjęte na wniosek Skarbu Państwa, który posiada 57,39% akcji PGE, uprawniających do 57,39% z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)

d38p6o8

Podziel się opinią

Share
d38p6o8
d38p6o8