Trwa ładowanie...
d45zrlk
d45zrlk

Akcjonariusze PKO BP zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2014 r.

Warszawa, 25.06.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze PKO Banku Polskiego przeznaczyli zysk netto za 2014 r. na kapitały zapasowy i rezerwowy, podała instytucja.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d45zrlk

"25 czerwca 2015 r. zwyczajne walne zgromadzenie banku, postanowiło dokonać podziału zysku banku za rok obrotowy 2014 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, przeznaczając zysk zgodnie z rekomendacją zarządu banku na kapitały zapasowy i rezerwowy oraz pozostawiając kwotę niepodzieloną w wysokości 1 250 000 tys. zł, bez przeznaczania kwot na wypłatę dywidendy" - czytamy w komunikacie.

Bank przypomina, że Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła PKO BP zatrzymanie całego zysku wypracowanego w 2014 r. "do czasu ustalenia przez organ nadzoru wysokości dodatkowego wymogu kapitałowego dla banku". Uchwała ZWZ w sprawie podziału zysku za 2014 r. jest spójna z zaleceniem KNF, podkreślono.

W ub.r. akcjonariusze PKO BP zdecydowali o przeznaczeniu 937,5 mln zł na dywidendę tytułem zysku za 2013 r., co dało wypłatę w wysokości 0,75 zł na akcję.

d45zrlk

PKO BP miał 3 254,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 3 229,79 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 3 079,47 mln zł wobec 3 233,76 mln zł zysku rok wcześniej.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 248,7 mld zł na koniec 2014 r.

(ISBnews)

d45zrlk

Podziel się opinią

Share
d45zrlk
d45zrlk