Trwa ładowanie...
d1yxf11

Akcjonariusze Polimeksu zdecydują 25 II o sprzedaży lub przeniesieniu trzech ZCP

Warszawa, 29.01.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Polimeksu-Mostostalu zdecydują 25 lutego br. na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o wyrażeniu zgody na sprzedaż lub wniesieniu w formie aportu do spółki wchodzącej w skład grupy trzech zorganizowanych części przedsiębiorstwa (ZCP): Segmentu Budownictwa Infrastrukturalnego, Segmentu Przemysł i Segmentu Baza Techniczna Sprzętu, wynika z projektów uchwał na walne. Pierwszy z segmentów ma zostać docelowo sprzedany poza grupę (razem ze spółką PRInż-1), natomiast dwa pozostałe mają zaopatrzyć nowo utworzone spółki segmentowe Polimeksu: Polimex Budownictwo i Polimex Operator.

Share
d1yxf11

"Zbycie ZCP może polegać w szczególności na sprzedaży ZCP albo na wniesieniu ZCP w formie aportu do innej spółki wchodzącej w skład grupy kapitałowej Polimex-Mostostal S.A. 2. Zbycie ZCP może obejmować także aktywa i zobowiązania funkcjonalnie i organizacyjnie związane z ZCP" - czytamy w odniesieniu do każdego z segmentów.
W uzasadnieniach czytamy, że podjęcie uchwał ma na celu realizację strategii grupy.

W przypadku Segmentu Budownictwa Infrastrukturalnego "podjęcie uchwały ma na celu realizację strategii grupy kapitałowej Polimex-Mostostal S.A. na lata 2016-2020, zgodnie z którą grupa kapitałowa zaprzestała prowadzenia działalności w branży infrastrukturalnej". "Zbycie przez spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki działającej pod nazwą 'Segment Budownictwa Infrastrukturalnego', jest częścią planowanego procesu sprzedaży przez spółkę spółki PRInż-1 Sp. z o.o. obejmującego zaopatrzenie nowo utworzonej spółki Infrastruktura drogowa Sp. z o.o. w niezbędne aktywa i referencje umożliwiające podwyższenie wartości spółki Infrastruktura drogowa Sp. z o.o., a następnie jej zbycie wspólnie ze spółką PRInż-1 Sp. z o.o. lub alternatywnie wniesienie udziałów spółki Infrastruktura drogowa Sp. z o.o. do PRInż-1 Sp. z o.o. w celu zwiększenie wartości spółki PRInż-1 Sp. z o.o., a następnie sprzedaż PRInż-1 Sp. z o.o. do podmiotu spoza grupy kapitałowej Polimex-Mostostal" - czytamy w uzasadnieniu.

Jeśli chodzi o Segment Przemysł, "podjęcie uchwały ma na celu realizację strategii Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal S.A. na lata 2016-2020, zgodnie z którą działalność w obszarze budownictwa przemysłowego będzie stanowiła jeden z filarów grupy kapitałowej Polimex-Mostostal". "Celem zbycia przez spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki działającej pod nazwą 'Segment Przemysł', jest zaopatrzenie nowo utworzonej spółki Polimex Budownictwo Sp. z o.o. spółka komandytowa w niezbędne aktywa umożliwiające reaktywowanie działalności grupy kapitałowej Polimex-Mostostal w strategicznym dla spółki segmencie rynku, tj. w obszarze budownictwa przemysłowego poprzez dedykowaną spółkę tj. Polimex Budownictwo Sp. z o.o. spółka komandytowa stanowiącą element zatwierdzonej struktury grupy kapitałowej Polimex-Mostostal w ramach przyjętej strategii na lata 2016-2020" - czytamy również.

d1yxf11

Wreszcie, ewentualna sprzedaż Segmentu Baza Techniczna Sprzętu "ma na celu realizację strategii grupy kapitałowej Polimex-Mostostal S.A. na lata 2016-2020, gdzie m.in. wskazano, że kluczowymi czynnikami sukcesu spółek segmentowych jest i będzie doświadczenie w zakresie prowadzenia remontów i modernizacji konkretnych instalacji oraz doświadczenie w wykonywaniu i prowadzeniu dużych projektów budowlano-montażowych. W związku z powyższym zaplanowano następujące działania w zakresie zarządzania posiadanymi zasobami technicznymi:
(i) wydzielenie już wcześniej zorganizowanej Bazy Technicznej Sprzętu i przeniesienie jej w formie ZCP-u do spółki zależnej Polimex Operator Sp. z o.o. spółka komandytowa.,
(ii) sprzedaż sprzętu drobnego i produkcyjnego do spółek segmentowych
(iii) pozostawienie administrowania sprzętem drobnym w zakresie obowiązków Spółki zależnej Polimex Operator Sp. z o.o. spółka komandytowa,
(iv) docelową sprzedaż do podmiotów spoza grupy kapitałowej Polimex-Mostostal niewykorzystywanych środków technicznych stanowiących majątek dotychczasowej Bazy Technicznej Sprzętu.

Celem zbycia przez spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki działającej pod nazwą 'Segment Baza Techniczna Sprzętu', jest zaopatrzenie nowo utworzonej spółki Polimex Operator Sp. z o.o. spółka komandytowa w niezbędne aktywa umożliwiające efektywne wsparcie działalności grupy kapitałowej Polimex-Mostostal w zakresie usług sprzętowych, głównie w obszarze sprzętu ciężkiego, poprzez dedykowaną spółkę, tj. Polimex Operator Sp. z o.o. spółka komandytowa stanowiącą element służb wsparcia w strukturze grupy kapitałowej Polimex-Mostostal w ramach przyjętej strategii na lata 2016-2020" - wyjaśniono.

W sierpniu ub.r. Polimex-Mostostal przyjął strategię na lata 2016-2020, zakładającą m.in. dywersyfikację przechodów, powrót na stałe do rentowności operacyjnej i zaangażowanie tylko w sektory o dużym potencjale rozwoju. Obszary strategiczne dla spółki, zgodnie ze strategią, to: energetyka, segment nafta - chemia - gaz, produkcja i budownictwo przemysłowe.

Polimex-Mostostal to grupa budowlana, notowana na rynku głównym GPW od października 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 2,1 mld zł w 2014 r.

(ISBnews)

d1yxf11

Podziel się opinią

Share
d1yxf11
d1yxf11