Trwa ładowanie...
d3ei9g4
espi

ALCHEMIA - Korekta raportu bieżącego nr 112/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. - nabycie aktywów o ...

ALCHEMIA - Korekta raportu bieżącego nr 112/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. - nabycie aktywów o znacznej wartości w postaci akcji Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie. (112/2014)
Share
d3ei9g4
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 112 / 2014 K
Data sporządzenia: 2014-11-12
Skrócona nazwa emitenta
ALCHEMIA
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 112/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. - nabycie aktywów o znacznej wartości w postaci akcji Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwana: "Emitentem") niniejszym koryguje raport bieżący nr 112/2014 z dnia 12 listopada 2014 r., tj. Nabycie aktywów o znacznej wartości w postaci akcji Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie w ten sposób, że w ww. raporcie bieżącym pierwotnie w sposób omyłkowy wskazano, że ?Objęcie akcji Boryszew traktowane jest, jako długoterminowa lokata kapitałowa?, podczas gdy prawidłowa treść ww. raportu bieżącego powinna brzmieć: ?Objęcie akcji Boryszew traktowane jest, jako krótkoterminowa lokata kapitałowa?. Podstawę prawną sporządzenia niniejszego raportu stanowi § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014.133 j.t).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ALCHEMIA SA
(pełna nazwa emitenta)
ALCHEMIA Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-842 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul Łucka 7/9
(ulica) (numer)
(0-22) 658 64 52 (0-22) 658 64 55
(telefon) (fax)
biuro@alchemiasa.pl www.alchemiasa.pl
(e-mail) (www)
747-000-60-96 530544669
(NIP) (REGON)
d3ei9g4

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-12 Rafał Regulski Wiceprezes Zarządu/ Dyrektor ds. Finansowych
2014-11-12 Magdalena Matłach Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ei9g4

Podziel się opinią

Share
d3ei9g4
d3ei9g4