Trwa ładowanie...
d30bbnc

ALCHEMIA - Wykaz znaczących akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzen...

ALCHEMIA - Wykaz znaczących akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alchemia S.A w dniu 13 grudnia 2012 r. (206/2012)

Share
d30bbnc
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 206 / 2012
Data sporządzenia: 2012-12-13
Skrócona nazwa emitenta
ALCHEMIA
Temat
Wykaz znaczących akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alchemia S.A w dniu 13 grudnia 2012 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Spółki Alchemia S.A. (dalej zwana: Emitentem) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta (dalej zwane: NWZ), które odbyło się w dniu 13 grudnia 2012 r. 1) Pan Roman Krzysztof Karkosik ? liczba akcji / głosów: 95.382.375, co stanowi 79,32 % głosów na tym NWZ oraz 46,08 % ogólnej liczby głosów. 2) Unibax Sp. z o.o. - liczba akcji / głosów: 10.336.654, co stanowi 8,60 % głosów na tym NWZ oraz 4,99 % ogólnej liczby głosów. 3) Skotan S.A ? liczba akcji / głosów: 8.460.000, co stanowi 7,04 % głosów na tym NWZ oraz 4,09 % ogólnej liczby głosów.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d30bbnc

| | | ALCHEMIA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ALCHEMIA | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-842 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul Łucka | | 7/9 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-22) 658 64 52 | | (0-22) 658 64 55 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@alchemiasa.pl | | www.alchemiasa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 747-000-60-96 | | 530544669 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-13 Rafał Regulski Wiceprezes Zarządu/Dyrektor ds. finansowych
2012-12-13 Małgorzta Sochocka Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d30bbnc

Podziel się opinią

Share
d30bbnc
d30bbnc