Trwa ładowanie...
dkxkht0
dkxkht0
espi

ALCHEMIA - Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ. (51/2013)

ALCHEMIA - Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ. (51/2013)
Share
dkxkht0

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 51 | / | 2013 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ALCHEMIA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Emitent Alchemia S.A informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 24.07.2013 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Romana Krzysztofa Karkosika, w którym Pan Roman Krzysztof Karkosik zgodnie z art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadamia o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Alchemia S.A. Treść zawiadomienia: "Zgodnie z artykułem 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadamiam, iż dnia 16 lipca 2013 roku zbyłem 330.000 sztuk akcji Alchemia S.A. Powyższa transakcja spowodowała zmianę mojego udziału w ogólnej liczbie głosów o 1% na walnym zgromadzeniu spółki Alchemia S.A. Dnia 15 lipca 2013, tj. przed dniem transakcji posiadałem bezpośrednio oraz pośrednio poprzez spółki
ode mnie zależne 136.924.549 sztuk akcji Alchemia S.A., co stanowiło 66,15% udziału w kapitale zakładowym. Posiadałem także bezpośrednio i pośrednio poprzez spółki ode mnie zależne 136.541.603 głosy na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 65,96% ogólnej liczby głosów. Na dzień 22 lipca 2013 roku jestem posiadaczem bezpośrednio 109.930.000 sztuk akcji Alchemia S.A., co stanowi 53,10% udziału w kapitale zakładowym oraz pośrednio poprzez spółki ode mnie zależne 26.554.362 sztuki akcji Alchemia S.A., co stanowi 12,82% udziału w kapitale zakładowym. Posiadane akcje uprawniają mnie do 136.484.362 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 65,93% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu." | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ALCHEMIA SA
(pełna nazwa emitenta)
ALCHEMIA Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-842 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul Łucka 7/9
(ulica) (numer)
(0-22) 658 64 52 (0-22) 658 64 55
(telefon) (fax)
biuro@alchemiasa.pl www.alchemiasa.pl
(e-mail) (www)
747-000-60-96 530544669
(NIP) (REGON)
dkxkht0

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-24 Rafał Regulski Wiceprezes Zarządu/ Dyrektor ds. Finansowych
2013-07-24 Agnieszka Ociepa Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dkxkht0

Podziel się opinią

Share
dkxkht0
dkxkht0