Trwa ładowanie...
skoki
26-01-2016 18:34

Alior Bank przejmuje SKOK Wyszyńskiego. Co to oznacza dla klientów?

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie zdecydowała we wtorek o przejęciu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo–Kredytowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego we Wrześni (SKOK Wyszyńskiego) przez Alior Bank SA - poinformowała KNF w komunikacie.

Alior Bank przejmuje SKOK Wyszyńskiego. Co to oznacza dla klientów?Źródło: WP.PL, fot: Wistula/Wikimedia (CC BY-SA 3.0)
d25zzga
d25zzga

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie zdecydowała we wtorek o przejęciu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo–Kredytowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego we Wrześni (SKOK Wyszyńskiego) przez Alior Bank SA - poinformowała Komisja w komunikacie.

Przejęcie zapewni pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych w przejmowanej SKOK Wyszyńskiego - zaznaczyła KNF.

Decyzja komisji oznacza, że z dniem 27 stycznia 2016 r. zarząd majątkiem SKOK Wyszyńskiego obejmuje zarząd Alior Banku SA, a z dniem 1 marca 2016 r. SKOK Wyszyńskiego zostanie przejęty przez Alior Bank SA, jako bank przejmujący. "Do dnia przejęcia kasa prowadzi działalność i oferuje usługi swoim członkom w pełnym dotychczasowym zakresie. KNF pozytywnie ocenia zaangażowanie Alior Banku SA w proces restrukturyzacji sektora SKOK" - głosi komunikat komisji.

Komisja Nadzoru Finansowego ustanowiła zarządcę komisarycznego w SKOK im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w lipcu ub.r. Jak podała wówczas KNF, celem zarządcy były działania na rzecz wzmocnienia SKOK-u poprzez zwiększenie jego siły kapitałowej, wzrost efektywności działania i poprawę standardów zarządzania ryzykiem.

d25zzga

"Zarządca komisaryczny, wykonując decyzję KNF, sporządził informację finansową według stanu na dzień poprzedzający ustanowienie zarządcy komisarycznego i poddał ją badaniu przez biegłego rewidenta. Z ustaleń zarządcy komisarycznego wynika, że SKOK Wyszyńskiego wykazywała na dzień 9 lipca 2015 r. ujemne fundusze własne w wysokości minus 48,3 mln złotych oraz ujemny współczynnik wypłacalności na poziomie minus 40,7 proc., co oznacza głęboką niewypłacalność. Suma straty netto oraz straty z lat ubiegłych wynosiła minus 43 mln złotych. Dział wsparcia sprzedaży został przeniesiony w 2013 r. do nowoutworzonej spółki, co jednorazowo wpłynęło na wynik finansowy SKOK Wyszyńskiego za 2013 r., ale w kolejnych latach przełożyło się na wzrost kosztów usług obcych" - głosi komunikat KNF.

W dniu 17 grudnia 2015 r. Krajowa SKOK poinformowała KNF "o odmowie udzielenia SKOK Wyszyńskiego pomocy finansowej ze środków funduszu stabilizacyjnego". "W związku z tym niemożliwe stało się samodzielne prowadzenie procesu naprawczego przez SKOK Wyszyńskiego" - zaznacza KNF.

"W dniu 5 stycznia 2016 r. KNF jednogłośnie stwierdziła, że żadna inna spółdzielcza kasa nie posiada zdolności do przejęcia SKOK Wyszyńskiego w sposób mogący zapewnić bezpieczeństwo depozytów zgromadzonych w kasie i umorzyła postępowanie administracyjne prowadzone w tym przedmiocie" - głosi komunikat.

Wtedy KNF rozpoczęła procedurę zmierzającą do ewentualnego przejęcia SKOK Wyszyńskiego przez bank. Początkowo wyznaczyła bankom zainteresowanym tą kasą czas na składanie ofert do 18 stycznia br., potem, w związku z pojawieniem się oferty, wydłużyła czas do 25 stycznia br., bo taki czas deklarował zainteresowany bank na podjęcie decyzji o przejęciu kasy.

d25zzga

"Bank, który dokonał zgłoszenia, tj. Alior Bank SA, osiągnął porozumienie z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym (BFG) co do warunków wsparcia finansowego udzielonego na podstawie art. 20g ustawy o BFG. Alior Bank SA wyraził zgodę na przejęcie SKOK Wyszyńskiego, w rozumieniu art. 74c ust. 4 i 5 ustawy o skok" - głosi komunikat KNF.

Komisja dodajła, że nieprawidłowości ujawnione przez UKNF w działalności poprzednich władz SKOK Wyszyńskiego przed ustanowieniem w kasie zarządcy komisarycznego "znalazły odzwierciedlenie w zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa skierowanym do Prokuratury Rejonowej we Wrześni".

Sytuacja Alior Banku SA pozwala, zdaniem KNF, na przejęcie SKOK Wyszyńskiego "w sposób zapewniający ochronę stabilności rynku finansowego i pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych na rachunkach kasy". "Wartość aktywów przejmowanej SKOK Wyszyńskiego wynosi 0,3 proc. wartości aktywów Alior Banku SA. Alior Bank SA spełnia też kryteria, które KNF bierze pod uwagę przy ocenie zdolności do udziału w restrukturyzacji sektora SKOK, tj. zarówno formalne jak i uzupełniające, co czyni planowane przedsięwzięcie bezpiecznym i ekonomicznie uzasadnionym" - czytamy w komunikacie.

d25zzga

Proces przejęcia przebiegać będzie przy wsparciu finansowym udzielonym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), co "oznacza wsparcie restrukturyzacji środkami publicznymi w wysokości znacząco niższej niż kwota zgromadzonych w SKOK Wyszyńskiego depozytów".

SKOK im. Stefana Kard. Wyszyńskiego ma 34 tys. członków, ponad 180 mln zł depozytów i dysponuje siecią 20 oddziałów.

Dotąd, od objęcia SKOK-ów nadzorem KNF w 2012 roku, trzy spółdzielcze kasy zostały przejęte przez banki.

d25zzga
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d25zzga