Trwa ładowanie...
d2lvzs0
d2lvzs0
espi

ALIOR BANK S.A. - Spełnienie się jednego z warunków przejścia tytułu do udziałów w spółce Polbita ...

ALIOR BANK S.A. - Spełnienie się jednego z warunków przejścia tytułu do udziałów w spółce Polbita Sp. z o.o. - zgoda UOKiK (55/2014)
Share
d2lvzs0
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 55 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-16
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Spełnienie się jednego z warunków przejścia tytułu do udziałów w spółce Polbita Sp. z o.o. - zgoda UOKiK
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
W odniesieniu do informacji zawartej w raporcie bieżącym nr 39/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r. o zawartej przez Alior Bank S.A. (działający w imieniu własnym oraz jako agent zabezpieczeń Erste Group Bank AG) w dniu 26 sierpnia 2014 r. warunkowej umowie zbycia 100% udziałów spółki Polbita Sp. z o.o. spółce CEPD N.V., (spółka zależna Pelion S.A.) Zarząd Alior Bank S.A. niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o wydaniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgody spółce CEPD N.V. na dokonanie koncentracji. Udzielenie zgody na koncentrację było jednym z warunków zawieszających wykonania umowy dotyczącej zbycia 100% udziałów spółki Polbita.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Fulfilling one of the conditions for the transition of the title to the shares in Polbita Sp. z o.o. - the consent of the OCCP In reference to the information contained in the current report no 39/2014 dated on 27 August 2014 on concluded by Alior Bank S. A. (acting on its own behalf, and as security agent Erste Group Bank AG) on August 26, 2014. the conditional agreement to dispose 100% of the shares in Polbita Sp. z o.o. with CEPD N. V. , (a subsidiary of Pelion S. A.), the Management Board of Alior Bank S.A. hereby informs that today it received information on the consent for the concentration issued by the Head of the Office of Competition and Consumer Protection to CEPD N.V. Consent to the concentration was one of the conditions of performance of the contract suspension on the disposal of 100% of the Polbita’s shares.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ALIOR BANK S.A. Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-232 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
Łopuszańska 38D
(ulica) (numer)
22 555 22 22 22 555 23 23
(telefon) (fax)
relacje.inwestorskie@alior.pl www.aliorbank.pl
(e-mail) (www)
107-001-07-31 141387142
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-16 Piotr Bystrzanowski Dyrektor DRI

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2lvzs0

Podziel się opinią

Share
d2lvzs0
d2lvzs0