Trwa ładowanie...
d24t9m3
espi

ALIOR BANK S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym ...

ALIOR BANK S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alior Banku S.A. zwołanym na dzień 22 października 2014 r. (64/2014)
Share
d24t9m3

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 64 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ALIOR BANK S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alior Banku S.A. zwołanym na dzień 22 października 2014 r. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Alior Bank S.A. (?Bank?) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alior Banku S.A. zwołanym na dzień 22 października 2014 r.: 1.Alior Lux S.a r.l. & Co. S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu wraz z Alior Polska Sp. z o.o., któremu przysługiwało 18.318.473 głosy z posiadanych akcji, co stanowiło 42,89% głosów na tym zgromadzeniu i 26,18% w ogólnej liczbie głosów; 2.European Bank for Reconstruction and Development z siedzibą w Londynie, któremu przysługiwało 5.614.035 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 13,14% głosów na tym zgromadzeniu i 8,02% w ogólnej liczbie głosów; 3.AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK z siedzibą w Warszawie któremu przysługiwało 3.300.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 7,73% głosów na tym zgromadzeniu i 4,72% w ogólnej liczbie głosów; 4.Genesis Asset Managers LLP, któremu przysługiwało 2.531.835 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 5,93% głosów na tym
zgromadzeniu i 3,62% w ogólnej liczbie głosów. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | List of shareholders with at least 5% voting rights at the Extraordinary General Meeting of Alior Bank S.A. convened to 22 October 2014 The Management Board of Alior Bank S.A. (“the Bank”) hereby publishes the list of shareholders with at least 5% voting rights at the Extraordinary General Meeting of Alior Bank S.A. convened to 22 October 2014: 1. Alior Lux S.a r.l. & Co. S.C.A. with its registered office in Luxembourg and Alior Polska Sp. z o.o., vested with 18,318,473 votes from the shares held, reflecting 42.89% votes at the said Meeting and 26.18% of the total number of votes; 2. European Bank for Reconstruction and Development with its registered office in London, vested with 5,614,035 votes from the shares held, reflecting 13.14% votes at the said Meeting and 8.02% of the total number of votes; 3. AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK with its registered office in Warsaw vested with 3,300,000 votes from the shares held, reflecting 7.73% votes at the said Meeting and 4.72% of the total
number of votes; 4. Genesis Asset Managers LLP vested with 2,531,835 votes from the shares held, reflecting 5.93% votes at the said Meeting and 3.62% of the total number of votes. | | |
| | | | |

d24t9m3

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ALIOR BANK S.A. Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-232 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
Łopuszańska 38D
(ulica) (numer)
22 555 22 22 22 555 23 23
(telefon) (fax)
relacje.inwestorskie@alior.pl www.aliorbank.pl
(e-mail) (www)
107-001-07-31 141387142
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-03 Piotr Bystrzanowski Dyrektor DRI

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24t9m3

Podziel się opinią

Share
d24t9m3
d24t9m3