Trwa ładowanie...
dhxpepu
espi

ALIOR BANK S.A. - Zawarcie umów o wartości umowy znaczącej pomiędzy Alior Bank S.A. a jednym z kl...

ALIOR BANK S.A. - Zawarcie umów o wartości umowy znaczącej pomiędzy Alior Bank S.A. a jednym z klientów Banku (8/2013)
Share
dhxpepu
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-15
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Zawarcie umów o wartości umowy znaczącej pomiędzy Alior Bank S.A. a jednym z klientów Banku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Alior Bank S.A. ("Bank") informuje, iż w okresie ostatnich 12 miesięcy zawarł ze spółką Echo Investment S.A oraz spółkami zależnymi od spółki Echo Investment S.A. umowy, których łączna wartość wyniosła 187,4 mln zł i osiągnęła wartość umowy znaczącej, przekraczając 10% kapitałów własnych Banku. W dniu 6 czerwca 2012 Bank oraz Klient podpisali umowę której przedmiotem był kredyt inwestycyjny (największa pod względem wartości spośród umów z tym podmiotem). Wartość ww. umowy z dnia 6 czerwca 2012 wyniosła 134 mln zł. Umowa obowiązuje do dnia 30 czerwca 2014 r. Warunki w/w umów, w szczególności warunki finansowe umów nie odbiegają od standardowych warunków stosowanych w tego typu umowach. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ALIOR BANK S.A. Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-807 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
JEROZOLIMSKIE 94
(ulica) (numer)
22 555 22 22 22 555 23 23
(telefon) (fax)
relacje.inwestorskie@alior.pl
(e-mail) (www)
107-001-07-31 141387142
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-15 Piotr Bystrzanowski Dyrektor BRI Piotr Bystrzanowski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhxpepu

Podziel się opinią

Share
dhxpepu
dhxpepu